Birthday  Birthday Feb 14 - United States


Billy Milligan

Feb 14, 1955

 

Derrik Jordan

Feb 14, 1955

 

Carol Kalish

Feb 14, 1955

 

B. J. Leiderman

Feb 14, 1956

 

Suzanne Bocanegra

Feb 14, 1957

 

Joseph Votel

Feb 14, 1958

 

Gordon Purcell

Feb 14, 1959

 

Wayne McGinn

Feb 14, 1959

 

Rob Sobhani

Feb 14, 1960

 

Brian Slagel

Feb 14, 1961

 

Mark Whitehead

Feb 14, 1961

 

Clark Dennis

Feb 14, 1966

 

Lawrence Davis

Feb 14, 1967

 

Sean Hill

Feb 14, 1970

 

Elaine Youngs

Feb 14, 1970

 

Alex Padilla

Feb 14, 1971

 

Dave Kinsey

Feb 14, 1971

 

Mayur Patel

Feb 14, 1973

 

Jacob Thomas

Feb 14, 1977

 

Micah Diamond

Feb 14, 1978

 

Patrick Tolle

Feb 14, 1979

 

Justin Geer

Feb 14, 1981

 

Adam Gidwitz

Feb 14, 1982

 

Sada Jacobson

Feb 14, 1983

 

Josh Padrick

Feb 14, 1983

 

Christopher Estrada

Feb 14, 1983

 

Mike Ambersley

Feb 14, 1983

 

Page Number - 4

This page displays the famous personalities, celebrities’ from United States with their name, profession and birthplace who are having birthday Feb 14
Source: Freebase, CC-YY
Copyright © Famous-Peoples.com